İK Politikamız

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

“Tükenmez Sermayemiz İnsan Kaynağımızdır.”
İnsan Kaynakları Politikamızın temel hedefi;  çalışanlarımızın parçası olmaktan sorumluluk, gurur ve mutluluk  duyduğu bir şirket olmaktır.