İş Güvenliği Politikamız

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  • Tüm faaliyetlerinde, insanı en değerli varlık olarak kabul eder,
  • İşvereni, yöneticileri ve çalışanları ailenin fertleri, işyerini de ailenin yuvası olarak kabul eder,
  • Daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak; oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş güvenliği hedefi olarak benimser,
  • İş güvenliği kapsamındaki tüm yasal gereklilikleri uymayı taahhüt eder.
    Bu konuda yapılacak faaliyetler için kaynak ayırmayı, tüm çalışanların güvenlik kültürünü benimseyip uygulaması için eğitim faaliyetlerini sürdürmeyi,
  • Tehlikeler ve riskleri için sürekli tedbirler alıp uygulamayı, çalışma ortamında kullanılması gerekli kişisel koruyucu donanımları temin ederek kullanılmasını sağlamayı,
  • Sıfır(0) iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için faaliyetlerini sürdürmeyi, bu konuda da örnek şirket olmayı taahhüt eder.