Ürün Güvenliği Politikamız

ÜRÜN GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Poliner A.Ş. olarak gıda ike temas eden birincil ve ikincil ambalaj üretiminde insan sağlığını koruyacak, hijyenik ürünlerin üretim sürekliliğini sağlamak,

Ulusal ve uluslararası mevzuata uygun bir sistem ile sürekli müşteri memnuniyeti için çalışmak,

Kalite ve Ürün Güvenliği Sisteminin etkin bir şekilde uygulanması, BRC PM Standardı gerekliliklerine uygunluğun sürdürülmesi için gerekli tüm kaynakları sağlamak,

Çalışanların sürekli gelişimi için eğitimler vererek; bilinçli, yetkin ve eğitimli personel ile insan kaynağını sağlamak,

Ürün Güvenliği Yönetim Sistemini, çalışanları, tedarikçileri ve müşterileriyle bütünsel değerlendirip; sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlamak.